Újezd u Svatého Kříže - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Újezd u Svatého Kříže

2.

Důvod a způsob založení

Obec Újezd u Svatého Kříže vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů

 

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Zastupitelstvo obce řádně zvolené v dodatečných volbách v říjnu 2018

Zastupitelstvo:

  • Alena Manková - starostka
  • Michal Kuncl- místostarosta
  • Tereza L´uptáková
  • Adéla Pouznarová
  • Andrea Shah Peterková
  • Miroslav Řežábek
  • Miroslav Benajtr

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Újezd  Svatého Kříže
Újezd u Svatého Kříže 27
338 24 p.Břasy 1

 

 

 

 

   
mobil starostka: 737 967 375    
mobil místostarostka 603 109 955  
Kancelář: 371 785 277    
Fax: 371 785 277    
E-mail:

obec@ujezdusvatehokrize.cz

Internet. stránky: www.ujezdusvatehokrize.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Újezd u Svatého Kříže
Újezd u Svatého Kříže 27
338 24  p.Břasy 1

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Újezd u Svatého Kříže
Újezd u Svatého Kříže 27
338 24  p.Břasy 1

4.3.

Úřední hodiny 

Středa 16 : 00 - 19 : 00

      

     

                

Účetní obce : Středa 17: 00 - 19 : 00

     

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 371 785 277
Fax: 371 785 277
Kancelář starosty
Tel: 371 785 277
Mobil: 737 967 375
e-mail: obec@ujezdusvatehokrize.cz

4.5.

Čísla faxu

4.6.

Adresa internetové stránky

www.ujezdusvatehokrize.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

obec@ujezdusvatehokrize.cz

4.8.

Další elektronické adresy

ucetnisvatak@seznam.cz

5.

Bankovní spojení

Komerční banka

číslo účtu/kód banky: 20429381 / 0100
 

6.

00573884
 

7.

DIČ

 

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet 2012

Rozpočet 2013

Rozpočet 2014

Návrh hospodaření na rok 2011 - 2015

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet  na rok 2017

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Újezd u Svatého Kříže
 

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Újezd u Svatého Kříže

nebo na  http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Újezd u Svatého Kříže vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy      

V současné době  úřad obce svého oprávnění nevyužívá a informace poskytuje zdarma jako službu občanům.

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcíÚjezd u Svatého Kříže poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací 2013

Výroční zpráva o poskytování informací - 2012

Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005